Klub ceskych a slovenskych maminek v Sydney
Česká a slovenská škola
 

V únoru 2010 zahájila svou činnost Česká and slovenská škola.
 
Otevřeny jsou české a slovenské třídy pro děti i dospělé.

Děti jsou rozděleny do 3 věkových skupin. Malé děti ve věku 18 měsíců až 3 roky mají výuku 60 minut za doprovodu jednoho z rodičůneboprarodičů. Předškoláci od 3 let do školního věku (5-6let) 120 minut a školáci (do 12 let) 180 minut .

Školní rok koresponduje s australským (kvůli prázdninám).

Czech and Slovak school of Sydney LogoHlavním cílem výuky je rozvoj mluveného projevu a slovní zásoby dětí v češtině a slovenštině a u větších dětí také psaní, čtení, vlastivěda a prvouka. Je kladen důraz na udržení českých/slovenských zvyků a tradic. Vyučuje se výhradně v češtině/slovenštine, tzv.metodou „total immersion“, tedy bez překládání. Využívá se hry, zpěvu, recitace, pohybu, čtení, dramatické a výtvarné výchovy.Děti mají k dispozici českou a slovenskou dětskou knihovnu.

Všechny kurzy vedou učitelé s pedagogickým vzděláním a praxí v Česku a na Slovensku.

Výuka probíhá v prostorách Green Square School, 237 Botany Road, Waterloo

View Larger Map

Školné se hradí celoročně podle počtu odučených hodin a jsou v něm zahrnuty náklady na pronájem prostor, pomůcky, administrativu apředevším plat učitelům.

Jestliže máte zájem, aby vaše dítě/děti chodily do Czech and Slovak School of Sydney, kontaktujte prosím ředitelku školy Lenku Kaňovou nebo sekretářku Kateřinu Larbalestier na skolasydney [at] gmail .com .